Spring over hovedmenu

Barselsdagpenge

Barselsdagpenge sikrer økonomisk kompensation for det bortfald af indtægt, der opstår, når man udnytter retten til fravær i forbindelse med barsel. Ret til barselsdagpenge baserer sig på tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Barselsdagpenge, jf. lov om orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 1180 af 21. september 2023)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024.

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats
Dagpenge ved barsel og pasning af alvorligt syge børn:    
Dagpenge efter barselloven  § 35 4.695 kr. pr. uge

 

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)

Retsinformation