Spring over hovedmenu

Boligstøtte

Boligstøtte er en ydelse, der fungerer som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift.

Boligstøtte, jf. lov om individuel boligstøtte (LBK nr. 229 af 12. februar 2021)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Individuel boligstøtte - boligydelse Lovhenvisning Sats

Formuegrænserne for formuetillæg:

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8 a, stk. 1

 

973.800 kr. pr. år

1.947.700 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varme

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

99,50 kr. pr. år

31,50 kr. pr. år

75,00 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

16,50 kr. pr. år

24,00 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 


75,00 kr. pr. år

37,25 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 38,00 kr. pr. år
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 103.800 kr. pr. år
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4 14.900 kr. pr. år 
Tillægget til boligudgiften § 21, stk. 1 7.800 kr. pr. år
Indkomstgrænse § 21, stk. 1, 1. pkt. 185.000 kr. pr. år
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn § 21, stk. 1, 2. pkt. 

48.700 kr. pr. år

Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 21, stk. 2 19.600 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse § 23, stk. 1

54.756 kr. pr. år 

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber § 24 d, stk. 2  34.500 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber § 24 e, stk. 3 18.264 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån §§ 33 og 34 4.020 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte - boligsikring Lovhenvisning Sats

Formuegrænserne for formuetillæg

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8 a, stk. 1

 

855.800 kr. pr. år

1.711.800 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varme

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

87,50 kr. pr. år

27,75 kr. pr. år

66,00 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

14,50 kr. pr. år

21,00 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 


66,00 kr. pr. år

32,75 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 33,50 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 91.200 kr. pr. år 
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4  13.100 kr. pr. år 
Indkomstgrænse § 22, stk. 1, 1. pkt.  162.600 kr. pr. år 
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn  § 22, stk. 1, 2. pkt.  42.800 kr. pr. år 
Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 22, stk. 2 27.400 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring  § 23, stk. 1  48.120 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber  § 24 d, stk. 2  30.300 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber  § 24 e, stk. 3  16.044 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån  §§ 33 og 34  3.528 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte - diverse satser Lovhenvisning Sats

Grænsebeløb for beboerindskudslån

- lejligheder: 2x (grundbeløb + pensionstillæg)+5 %

- enkeltværelser: (grundbeløbet + pensionstillæg for enlige)+5 %

- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn

§ 56

 

277.956 kr. pr. år

188.294 kr. pr. år


48.700 kr. pr. år

Kompensationsordning1   214.200 kr. pr. år
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 19932   281.600 kr. pr. år
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3   15.800 kr. pr. år

Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte

- Senior- og førtidspension (alle ordninger)

- Folkepension

- Andre 

§ 8, stk. 2

 


3,20 pct.

3,50 pct. 

5,00 pct.

1Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72.