Spring over hovedmenu

Fleksydelse

Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når pensionsalderen.

Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 222 af 12. februar 2021)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Fleksydelse Lovhenvisning Sats
Fleksydelse (100 pct.) § 17, stk. 1 244.140 kr. pr. år
Fleksydelse (91 pct.) § 17, stk. 2 og 3 222.168 kr. pr. år
Mindsteudbetaling af fleksydelse § 25, stk. 2 100 kr. pr. md.
Fradrag i pensionsbeløb § 18, stk. 11 17.900 kr. pr. år
Lempeligt fradrag § 20, stk. 3 43.628 kr. pr. år
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed1 § 21 89.976 kr. pr. år
Fleksydelsesbidrag2 § 8 1.643 kr. pr. kvartal
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren3 § 12 1,86 kr. pr. time

1 Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

2 Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

3 Jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.