Spring over hovedmenu

Kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtesfælles indtægter og formue. Unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet uddannelseshjælp.

Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1031 af 22. juni 2023)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger § 25, stk. 2, nr. 1 16.382 kr. pr. md.
Fyldt 30 år, andre § 25, stk. 2, nr. 2 12.326 kr. pr. md.
Enlige forsørgere under 30 år § 25, stk. 3, nr. 1 15.658 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 25, stk. 3, nr. 2 10.955 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 25, stk. 3, nr. 3 12.326 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørger § 25, stk. 3, nr. 4 16.382 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 25, stk. 3, nr. 5 12.326 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 6 7.945 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 7 3.834 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 8 7.945 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 9 3.834 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 25, stk. 4 16.382 kr. pr. md.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Enlig forsørgere under 30 år § 25, stk. 9, nr. 1 722 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 25, stk. 9, nr. 2 5.428 kr. pr. md.
25-29 år og udeboende § 25, stk. 9, nr. 3 4.382 kr. pr. md.
25-29 år og hjemmeboende § 25, stk. 9, nr. 4 8.494 kr. pr. md.
Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 4 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.935 kr. § 35, stk. 4 200 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.935 kr. og højst 10.469 kr. § 35, stk. 4 450 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.469 kr. og højst 14.245 kr. § 35, stk. 4 650 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 14.245 kr. § 35, stk. 4 750 kr. pr. dag
Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 5 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.935 kr. § 35, stk. 5 600 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.935 kr. og højst 10.469 kr. § 35, stk. 5 1.350 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.469 kr. og højst 14.245 kr. § 35, stk. 5 1.950 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 14.245 kr. § 35, stk. 5 2.250 kr. pr. hændelse
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet    
Sanktionsgrænse § 42, stk. 1 og § 43, stk. 1 12.326 kr. pr. md.
Engangshjælp Lovhenvisning Sats
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum) § 25 a, stk. 2 6.587 kr. pr. md.
Hjemmeboende under 25 år (maksimum) § 25 a, stk. 3 3.276 kr. pr. md.
Hjælp til visse persongrupper Lovhenvisning Sats
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 1 11.030 kr. pr. md.
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 2 3.326 kr. pr. md.
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum) § 12, stk. 3 13.509 kr. pr. md.
Beløb der ses bort fra ved formue og fradrag ved indtægter Lovhenvisning Sats
Formue, enlige § 14, stk. 1 10.000 kr. pr. md.
Formue, ægtefæller § 14, stk. 1 20.000 kr. pr. md.
Formue, engangsbeløb fra forsikring ved kritisk sygdom § 14, stk. 8 150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgerpligt § 30, stk. 2 16.382 kr. pr. md.
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre § 30, stk. 2 12.326 kr. pr. md.
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt § 31, stk. 1 30,37 kr. pr. time
Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb) § 31, stk. 2 28.705 kr. pr. år
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats § 31, stk. 3 277,76 kr. pr. time
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift1 Lovhenvisning Sats
Ikke-forsørgere § 34, stk. 8 3.400 kr. pr. md.
Forsørgere med et hjemmeboende barn § 34, stk. 8 4.950 kr. pr. md.
Forsørgere med et udeboende barn § 34, stk. 8 5.050 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. hjemmeboende barn udover 1 § 34, stk. 8 900 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. udeboende barn udover 1 § 34, stk. 8 750 kr. pr. md.
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum § 34, stk. 8 20.359 kr. pr. md.
Grænse uafhængig af tidligere indtægter - selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse § 34, stk. 8 15.062 kr. pr. md.
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag Lovhenvisning Sats
Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb) § 96 a, stk. 1 16.382 kr. pr. md.

1 jf. BEK nr. 1975 af 11. december 2020 om særlig støtte efter §34 i lov om aktiv socialpolitik.