Spring over hovedmenu

Løntilskud, jobrotationsydelse og prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

Her kan du finde en række forskellige tilskud til arbejdsgivere, når de har ansat medarbejdere på særlige vilkår eller fx i et job med løntilskud.

Løntilskud, jobrotationsydelse og prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 701 af 22. maj 2022)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Løntilskud1 Lovhenvisning Sats
Løntilskud, førtidspensionister/tidl. skånejob § 75, stk. 2, nr. 1 31,87 kr. pr. time
Løntilskud, førtidspensionister § 75, stk. 2, nr. 2  55,80 kr. pr. time
Løntilskud, privat arbejdsgiver § 75, stk. 2, nr. 3 88,92 kr. pr. time
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver § 75, stk. 2, nr. 4 129,13 kr. pr. time
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver § 75, stk. 2, nr. 5 171,87 kr. pr. time
Løntilskud, langtidsledige seniorer, privat arbejdsgiver
§ 80 c, stk. 1
110,36 kr. pr. time
Løntilskud, langtidsledige seniorer, offentlig arbejdsgiver
§ 80 c, stk. 1
150,59 kr. pr. time
Timeløn2 § 72, stk. 2 138,16 kr. pr. time
Løntilskud ved fleksjob Lovhenvisning Sats
Maksimum for beregning af løntilskud
(arbejdsgiver for ansatte i fleksjob)
§ 133, stk. 2 og stk. 3 588.189 kr. pr. år
Maksimum for beregning af løntilskud
(arbejdsgiver for ansatte i fleksjob)
§ 133, stk. 2 og stk. 3 305,69 kr. pr. time
Ved 1/2 tilskud
(arbejdsgiver for ansatte i fleksjob)
§ 133, stk. 2 og stk. 3 294.095 kr. pr. år
Ved 1/2 tilskud
(arbejdsgiver for ansatte i fleksjob)
§ 133, stk. 2 og stk. 3 152,85 kr. pr. time
Ved 2/3 tilskud
(arbejdsgiver for ansatte i fleksjob)
§ 133, stk. 2 og stk. 3 392.126 kr. pr. år
Ved 2/3 tilskud
(arbejdsgiver for ansatte i fleksjob)
§ 133, stk. 2 og stk. 3 203,79 kr. pr. time
Maksimum for beregning af løntilskud (selvstændige erhvervsdrivende) § 136, stk. 2 585.871 kr. pr. år
Maksimum for beregning af løntilskud (selvstændige erhvervsdrivende) § 136, stk. 2 304,47 kr. pr. time
Ved 1/2 tilskud (selvstændige erhvervsdrivende) § 136, stk. 2 292.936 kr. pr. år
Ved 1/2 tilskud (selvstændige erhvervsdrivende) § 136, stk. 2 152,24 kr. pr. time
Ved 2/3 tilskud (selvstændige erhvervsdrivende) § 136, stk. 2 390.581 kr. pr. år
Ved 2/3 tilskud (selvstændige erhvervsdrivende) § 136, stk. 2 202,98 kr. pr. time
Fleksløntilskud § 123, stk. 1 4.604 kr. pr. uge
Fleksløntilskud § 123, stk. 1 19.952 kr. pr. md.
Lønindtægtsgrænse § 123, stk. 2 16.323 kr. pr. md.
Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende § 126, stk. 5 156.953 kr. pr. år
Højeste fleksbidrag3 § 7, stk. 2 4.788 kr. pr. md.
Jobrotationsydelse Lovhenvisning Sats
Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver § 152, stk. 1 203,17 kr. pr. time
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse Lovhenvisning Sats
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 48, stk. 7

4.540,05 kr. pr. uge

1 Der gælder samme løntilskudssatser, for så vidt angår løntilskud efter § 15 b, stk. 4, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

2 Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale månedlige dagpengesats.

3 Bestemmelsen findes i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (LBK 221 af 12. februar 2021).

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Retsinformation