Spring over hovedmenu

Ny ret til tidlig pension: faktaark

1: Anciennitetskrav og opgørelse af anciennitet (PDF) 2: Lønmodtagerbeskæftigelse (PDF) 3: Deltidskorrektion (PDF) 4: Selvstændige (PDF) 5: Perioder med barsel/forældreskab (PDF) 6: Overførsler (PDF) 7: Optjening og ydelse i udlandet (PDF) 8: Datakilder til at opgøre anciennitet (PDF) 9: Korrektion for manglende ATP-indbetalinger for 16-17-årige (PDF) 10: Ydelsesniveau for tidlig pension (PDF) 11: Principper for nedsættelse af ydelsen (PDF) 12: Udbetalinger fra pensionsopsparing og principper for nedsættelse af ydelsen på baggrund af pensionsformue (PDF) 13: Nedsættelse af ydelsen på baggrund af arbejdsindkomst (PDF) 14: Mulighed for at skifte fra efterløn til tidlig pension (PDF) 15: Mulighed for at vælge mellem forskellige ordninger (PDF) 16: Antal som opnår ret til tidlig pension (PDF) 17: Forventet andel der vælger ret til tidlig pension (PDF) 18: Samlet finansiering af ret til tidlig pension (PDF) 19: Løbende beskatning af selskabers egenavancer (PDF) 20: Forhøjelse af den progressive sats for aktieindkomst og satsen for det skrå skatteloft for positiv nettokapitalindkomst fra 42 til 45 pct. (PDF) 21: Loft over fradrag i selskabsskatten for lønninger på over 10 mio. kr. pr. medarbejder (PDF) 22: Finansieringsbidrag fra den finansielle sektor (PDF) 23: Anmodning, afgørelse og mulighed for klage (PDF) 24: Kønsfordelingen af offentlige ydelsesmodtagere i alderen 60-64 år (PDF) 25. Supplerende uddybning om nedsættelse af ydelsen på baggrund af pensionsformue (tilføjet den 25. august 2020) (PDF) 26. Tidlig pension og incitamenter til pensionsopsparing (tilføjet den 3. september 2020) (PDF)