Spring over hovedmenu

5. møde: 29. og 30. januar 2018 i Herning

Her kan du finde materialet, der dannede udgangspunkt for det 5. møde i Disruptionrådet, der handlede om flexicurity 4.0, frihandel og udenlandsk arbejdskraft.

Program for det 5. møde om flexicurity 4.0, frihandel og udenlandsk arbejdskraft

Find programmet (PDF)

Diskussionsoplæg

Dele- og platformsøkonomi (PDF)

Hvordan fastholder vi en effektiv flexicuritymodel tilpasset en verden i forandring? (PDF)

Danske virksomheders rekruttering af kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft og internationalt talent (PDF)

Overligger

Analyse af lukninger og nedskaleringer (PDF)

Arbejde via platformsvirksomheder – pligter og rettigheder for de involverede (PDF)

Kortlægning af arbejdsplatforme i Danmark (PDF)

Servicetjek af Flexicurity-modellen (PDF)

Udenlandsk arbejdskraft (PDF)

Udviklingen i indkomstforskelle (PDF)

Baggrundspapirer

Analyse af beløbsordningen (PDF)

Arbejde via platformsvirksomheder – pligter og rettigheder for de involverede (PDF)

Arbejdssteder og arbejdsmarkedshistorik – En analyse af lukninger og nedskaleringer (PDF)

Arbejdskraftens frie bevægelighed – rettigheder og rimelighed (PDF)

Erfaringsopsamling efter ændring af beløbsordningen den 1. juli 2017 (PDF)

Litteraturstudie vedr. Danmarks muligheder for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft (PDF)

Kortlægning af ordninger for arbejdskraftsindvandring i udlandet (PDF)

Servicetjek af Flexicuritymodellen (PDF)

Udviklingen i indkomstforskelle (PDF)

Virksomhedssurvey om brug af udenlandsk arbejdskraft (PDF)

Kortlægning af arbejdsplatforme i Danmark (PDF)