Spring over hovedmenu

Afrapportering fra Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning

I november 2020 blev der nedsat en kommission, som skulle komme med anbefalinger til fremtidens pensionssystem. Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning har onsdag den 4. maj 2022 afleveret sin rapport og anbefalinger til regeringen og forligspartierne bag seniorpensionsaftalen.

Hovedrapport: Fremtidssikring af et stærkt pensionssystem

Den samlede rapport indeholder anbefalinger til et fremtidssikret pensionssystem. Nedenfor findes desuden en oversigt over de bagvedliggende tal til alle figurer i rapporten.

Læs den samlede rapport (PDF)

Handouts og faktaark

Oversigt over fire handouts og femten faktaark, som detaljeret forklarer anbefalingerne fra Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning.

Handout 1: Det danske pensionssystem – kommissionens diagnose (PDF) Handout 2: En troværdig og fremtidssikret levetidsindeksering af folkepensionsalderen (PDF) Handout 3: Ekstraordinært ATP-bidrag for personer uden eller med begrænsede pensionsindbetalinger (PDF) Handout 4: Pensionister er blevet mere velstående og få har lidt (PDF) Faktaark 1: En lempeligere indeksering af folkepensionsalderen (PDF) Faktaark 1a: Tabel med nye aldersgrænser fordelt på årgange (PDF) Faktaark 1b: Tabel med nye aldersgrænser fordelt på år (PDF) Faktaark 2: Ekstraordinært ATP-bidrag for personer uden eller med begrænsede pensionsindbetalinger (PDF) Faktaark 3: Forhøjelse af det ekstra pensionsfradrag (PDF) Faktaark 4: Bedre målretning af aldersopsparingen (PDF) Faktaark 5: Løsning af implementeringsudfordringer ved aldersopsparingen (PDF) Faktaark 6: Mulighed for at sætte udbetalinger fra ratepension på pause (PDF) Faktaark 7: Justeringer i boligydelsen (PDF) Faktaark 8: Udfasning af nedslaget i ejendomsværdiskatten for personer i folkepensionsalderen (PDF) Faktaark 9: Udfasning af varmetillægget (PDF) Faktaark 10: Afskaffelse af mediechecken (PDF) Faktaark 11: Afskaffelse eller omlægning af rent aldersbetingede særordninger (PDF) Faktaark 12: Styrket formuemålretning af den supplerende pensionsydelse (ældrecheck) samt ændret udbetalingstidspunkt (PDF) Faktaark 13: Samlet virkning på incitamenter til pensionsopsparing (PDF) Faktaark 14: Økonomiske konsekvenser (PDF) Faktaark 15: Fordelingskonsekvenser (PDF)