Spring over hovedmenu

Ydelseskommissionens afrapportering

Ydelseskommissionens samlede afrapportering bestod af en hovedrapport med kommissionens samlede anbefalinger, bilag til rapporten, syv faktaark samt et litteratursurvey. Dertil kommer en række debatindlæg, som Ydelseskommissionen har skrevet i forlængelse af præsentationen af anbefalingerne.

Hovedrapport: Ydelseskommissionens samlede anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem

Den samlede rapport indeholder en præsentation af Ydelseskommissionens anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. Den indeholder også en gennemgang af den kortlægning, som Ydelseskommissionen har foretaget, så anbefalingerne kan tage udgangspunkt i et solidt grundlag af viden.

Læs den samlede rapport (PDF)

Læs bilag til rapporten (PDF)

Faktaark og litteratursurvey

Oversigt over syv faktaark om Ydelseskommissionens anbefalinger samt et litteratursurvey af effekter af kontanthjælpslignende ydelser.


Faktaark 1 - Et enkelt og mere gennemskueligt system – uden kontanthjælpsloftet (PDF)

Faktaark 2 - En mere ensartet levestandard på et rimeligt niveau (PDF)

Faktaark 3 - Mere lige vilkår for børn (PDF)

Faktaark 4 - Tydelige økonomiske incitamenter til at blive selvforsørgende (PDF)

Faktaark 5 - De økonomiske effekter af Ydelseskommissionens anbefalinger (PDF)

Faktaark 6 - Familietypeeksempler (PDF)

Faktaark 7 - Ydelser til indvandrere (PDF)

Litteratursurvey af effekter af kontanthjælpslignende ydelser (PDF)

Pressemeddelelse og faktaark af Ydelseskommissionen

Oversigt over debatindlæg skrevet af medlemmerne af Ydelseskommissionen efter præsentationen af kommissionens anbefalinger.

Pressemeddelelse: "Ydelseskommissionens anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem", 31. maj 2021  

Debatindlæg: "Vores anbefalinger kan både øge beskæftigelsen og styrke børnefamilierne", bragt i Berlingske 2. juli 2021

Debatindlæg: "Ydelsessystemet bør tage højde for, at mange unge har udfordringer ud over ledighed", bragt i Politiken 19. juni 2021

Debatindlæg: "Derfor løfter vores forslag ikke alle danske børn ud af fattigdom", bragt i Politiken 12. juni 2021

Debatindlæg: "Kort sagt an­be­fa­ler vi et en­kelt sy­stem, hvor folk be­løn­nes for ar­bej­de – også selv­om det ikke er fuld tid", bragt i Børsen 3. juni 2021