Spring over hovedmenu

Seniortænketankens afrapportering

Seniortænketankens afrapportering bestod af en samlet rapport om fremtidens seniorarbejdsliv, som indeholder tænketankens 20 anbefalinger samt en række analyser og cases, der blev udarbejdet i forbindelse med rapportens tilblivelse.

Hovedrapport: Fremtidens seniorarbejdsliv - anbefalinger fra Seniortænketanken

Den samlede rapport med de 20 anbefalinger, der skal give bedre muligheder og vilkår for et langt seniorarbejdsliv, udarbejdet af Seniortænketanken for et længere og godt arbejdsliv.

Læs den samlede rapport (PDF)

Overblik over anbefalingerne (PDF)

Analyser og cases

Oversigt over analyser og cases der er udarbejdet i forbindelse med rapportens tilblivelse.

Analyser

Nordisk sammenligning af arbejdsmarkedet for seniorer: Afrapportering (PDF)

Nordisk sammenligning af arbejdsmarkedet for seniorer: Idekatalog (PDF)

Gode eksempler på seniorfastholdelse (PDF)

Tilbagetrækningsalder og tilbagetrækningsårsager (PDF)

I beskæftigelse efter folkepensionsalderen (PDF)

Forventet tilbagetrækningsalder og arbejdsrelaterede forhold (PDF)

Er der et særligt arbejdsmarked for seniorer? (PDF)

Litteraturreview om effekter i forhold til tilbagetrækning (PDF)

Seniorers deltagelse i VEU (PDF)

Nøgletal for seniorområdet - De nordiske lande (PDF)

Hvad kendetegner langtidsledige seniorer? (PDF)

Uddannelse for seniorer i beskæftigelsessystemet (PDF)

Økonomiske incitamenter til at arbejde for modtagere af efterløn og folkepension (PDF)

Seniorers arbejdsmiljø og helbred (PDF)

Seniorer og arbejdsmarkedet (PDF)

Cases

Case fra VM Tarm (PDF)

Case fra ServiceTeam Nyborg (PDF)

Case fra Tulip Vejle (PDF)

Case fra Reno Djurs (PDF)

Case fra JPBC (PDF)

Case fra Jensen Seeds (PDF)

Case fra Enrum Plejecenter (PDF)

Case fra Center for HR Region Hovedstaden (PDF)

Case fra AP Pension (PDF)

Tjekliste til virksomhedsledere om god seniorpraksis (PDF)

Tre gode råd til seniormedarbejdere (PDF)

Fire gode råd til ledige seniorer (PDF)